fredag 26 november 2010

Maalaamisen poluilla På måleriets stigar

Maalaaminen on alkanut taas kiehtoa. Tässä pari kokeilua
Måleriet har börjat fascinera mig igen. Här ett par försök.

Navetta Ladugård, akvarelli akvarell 2010
                                                   

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar