måndag 19 juli 2010

Mennyttä aikaa Det förgånga

Jollain lailla vain tuntuu siltä, että on käytävä läpi nämä vanhat jutut ennenkuin voi keskittyä uuteen.
På något sätt känns det bara att man måste gå igenom och inventera det här gamla  innan man kan koncentrera sig på nytt.

On säilytettävä vanha ettei se unohdu. Man måste ta vara på det förgångna att det inte faller i glömska.


Kiitos, että luit! Kiitos, että kommentoit!
Tack, att du läste! Tack, att du kommenterade!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar