tisdag 20 juli 2010

Flera uppdateringar /Lisää päivityksiä

Lisää päivityksiä sivuilleni. Edelleen piirustuksia. Ehkä niistä saattaa olla iloa jollekin enemmän kuin siitä, että ne lojuvat vain mappikasoissa kenenkään näkemättömissä. Jos joku haluaa lainata kuvaa, muistathan, että copywrite on minun.
Ytterligar uppdateringar på mina sidor. Fortsättningsvis också teckningar. Kanske kan de glädja någon som ser dem mera än de gör, när de ligger i sina mappar utan  någon insyn. Kom ihåg, att utan mitt tillstånd får man inte låna bilderna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar